Vi hagefolk har mengder med plastpotter fra planter liggende og når vi skal rydde er vi usikre på om de går som plastavfall eller ikke.  Jeg har blitt fortalt at det er kun plast fra emballasje fra mat som resirkuleres og dermed har jeg kastet disse pottene i restavfallet.

Jeg har håpet at det skulle komme resirkulerbare potter på markedet og Monty Don holdt i sitt program på med å finne alternativer til plastpottene. I mellomtiden vokser berget med plastpotter her hos meg, eller mer nøyaktig i garasjen til gubben.

Jeg syns det var dumt og kontaktet Hilde Hvoslef hos Agder Renovasjon. Jeg ble så glad for hennes svar: Plastpotter fra planter kan alle sammen resirkuleres. Det vil si at de legges i plastavfallet og sorteres. Sikkert fint om vi skyller bort jordrester først.

Plantepotter i plast resirkuleres som plastavfall

Hageavfall kan også leveres. Det legger du i matavfallet. Det lages kompostjord av dette og vi kan hente kompostjord på avfallsmottaket.

Da håper jeg dette stemmer for resten av landet også.

Pin It on Pinterest

Share This