Mange huseiere med nye tomter sliter med bratte skråninger bestående av jord og stein fra sprengning. Det kan bli svært dyrt å dekke denne med mur, og den blir som regel veldig dominerende. Her kan man lage små stier mellom platåer her, og ungene kan få seg en snarvei til venner eller bussen. Små sitteplasser, fine stier og enkel beplantning kan løfte dette området. Om skråningen er dominerende i størrelsen og høyden, kan du plante høye planter nederst, for å dempe inntrykket. Vil du ha minst mulig arbeid med dette området, er det enkleste å plante til det hele med Eføy, pluss et par høye planter som Søyleosp eller Rognasal, og mindre trær og busker nederst.

Pin It on Pinterest

Share This