Tips om vedlikehold av plen hos Minde Hagedesign

Plen, prydgress og steinbed

En enkel oversikt over vedlikehold av plen

Såtid

Så på tider av året når jordråmen er så god at frøet
spirer raskt. Tidlig om våren eller i august.

Første klipping

Start klipping når graset et 5-6 cm høyt med en klippehøyde på 4 cm. Klipping av plenen er kanskje den viktigste jobben for vedlikehold av plen.

Vårarbeide

Vent til jorda er så tørr at du kan gå der uten å sette merker. Rak vekk lauv og gras for å få luft ned i overflaten. Fyll igjen dumper og mindre hull med finsmuldret humusrik sandjord. Dersom dette laget ikke er tykkere enn 1-2 cm vil graset gro gjennom.
Ugras som løvetann og groblad er lettest å få has på med en løvetannstikke før plenveksten starter.

Toppdressing

Toppdressing med for eksempel humusrik sandjord er fint om jorda er tett og hard eller ujevn. Dette kan gjøres både seinhøstes og tidlig vår. Best resultat får man i tilvekstperioder før første klipping og bør ikke gjøres i en tørr høysommer.

Klipping

Klippingen starter med en gang graset har begynt å vokse. 1 gang pr. uke holder vanligvis. Klippehøyde i vekstsesongen er 3,5 -4 cm. Overvintringshøyden må tilpasses værforholdene og faren for barfrost. 4-5 cm anbefales.

Raking

Hvis plenen klippes ofte kan avklippet ligge som en toppdressing. Etter hvert som dette omdannes til jord tilbakeføres næring til plenen. Plener med mye mose bør rakes både for å stimulere grasveksten og for å ødelegge mosen.
Plenen bør rakes godt hver vår og om høsten dersom den blir dekket av mye lauv.

Kalking

Hvis en jordprøve viser under 5,0-5,5 bør det kalkes. Kalking og gjødsling med naturgjødsel bør ikke gjøres samtidig. Kalking anbefales å gjøre tidlig om våren like etter at snø og tele har sluppet taket.

Gjødsling

Ved nyanlegg er det viktig med en god grunngjødsling. 4-5 kg hagegjødsel 11-5-17 til 100 m2. I etableringsåret overgjødsles det hver måned med 2-3 kg hagegjødsel pr. 100 m2 eller 1,5-2 kg kalksalpeter pr 100 m2.

Etablert plen får en startgjødsling om våren når gresset begynner å vokse.
F. eks 3-4 kg hagegjødsel pr. 100 m2.

Ut over sommeren overgjødsles plenen hver fjerde femte uke alt etter nedbør, slitasje, jordtype. Vekselvis hagegjødsel og kalksalpeter frem til slutten av august. All gjødsling bør gjøres før eller under regnvær.

Isbrann kan skje når vinter- og vårsola skinner på snø og is over plenen. Særlig tråkkstier er utsatt. Strø lett med sand eller aske fra ovnen på dette så skjermes plenen under isen og det vil smelte raskere.

Mer informasjon og hvordan håndtere sykdom, mose og reparasjoner finnes i gode hagebøker og Hageselskapets bok: Den nyttigste hageboka.

Pin It on Pinterest

Share This